Andre om oss

Vi er opptatt av å kvalitetssikre arbeidet vårt – vi evaluerer difor det meste av undervisninga vår. Under har vi samla nokre fine attendemeldingar som vi ønskjer å dele.

Kurs for Meland kommune: Undervisningstrening. Korleis undervise om samtalen, og om vald og overgrep:

Veldig lærerikt – og konkret verktøy. Engasjerte, kunnskapsrike forelesarar, som skaper ein trygg og god atmosfære, slik at ein sjølv tør å hive seg utpå.

Temadag i Bergen: Nyare traumeforståing:

Meget bra oppsummering/innblikk i nyere traumeforståelse. Gode modeller, håndgripelig, praksisnært. Veldig godt med mye grundig fokus på fase 1 – traumebehandling. (Jeg er selv psykolog og finner det veldig viktig&matnyttig å ikke (som ofte ellers) bare få teori, men også mer praksis-relatert, helhetsforståelse) Skulle ønske denne kunnskapen kunne bli et felles grunnlag for hele hjelpeapparatet. Takk!!