Aktuelle ressursar for psykososialt arbeid

Under finn ressursar som er aktuelle for psykososialt arbeid.

Aktuelle ressursar for psykososialt arbeid

RVTS Øst har utvikla nettportalen psykososialberedskap.no. Portalen dekker områda kriser, katastrofar, militært innsatspersonell, teneste i katastrofeområde og terror. Intensjonen er at portalen skal vere eit praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til hjelpearbeidarar.

Aktuelle ressursar for psykososialt arbeid

E-læringskurs for medlemmer i psykososiale kriseteam i heile landet. Kurset skal gi auka kunnskap og kompetanse i møte med råka og etterlatne etter kriser, ulykker og katastrofer. Kurset er ope for alle interesserte, og det er gratis å gjennomføre.

Aktuelle ressursar for psykososialt arbeid

Kriser.no. Ei hjelp for fagfolk i handtering av krisesituasjonar.