29.01.21: Frokostwebinar og bekymringsfull seksuell atferd

Arrangementet er eit samarbeid mellom RVTS nasjonalt. Gratis og åpent for alle interesserte - ingen påmelding. Tema for webinaret er begrepsbruken innanfor fagfeltet bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge. […]

Gratis

Kriseteamskulen basisdag 2

Tema for Kriseteamskulen basisdag 2: Grunnleggande traumeteori og kriseteamets arbeid etter selvmord. Meld deg på

Gratis

20.04.21: Webinar om risikovurdering av ekstremistisk vold

Risikovurdering av ekstremistisk vold blir tematisert i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og oppleves som en utfordring for praktikere regionalt og lokalt. Det er de siste årene blitt […]

21.04.21: Webinar om risikovurdering av ekstremistisk vold

Risikovurdering av ekstremistisk vold blir tematisert i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og oppleves som en utfordring for praktikere regionalt og lokalt. Det er de siste årene blitt […]