13.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær som utøver valden.   Målgruppe: Tilsette i sjukeheim og heimetenester Påmeldingsfrist: 1. juni Elektronisk påmelding Stad: Bikuben kurs og konferansesenter Fagdagen er utan avgift. Dersom du melder […]

14.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre […]

25.10.16: Å stå utenfor “Inkluderende praksiser i skolen”

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

Å ikke oppleve seg som anerkjent og sosialt inkludert i klassen og skolemiljøet er en stor risikofaktor for elevers trivsel og psykiske helse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com Årsakene kan ofte være komplekse og på fagdagen settes det fokus på noen utfordringer i dagens skolehverdag og på hva som kan fremme inkluderende praksis i skolen. Sårbarhet for ekskludering […]

31.10.16: Medisinering ved PTSD og komplekse traumelidelser

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Pasienter med PTSD og komplekse traumelidelser sliter ofte med symptomer som springer ut fra traumatisk dysregulering av stress-aktiveringssystemet, og manglende affektintegrasjon og -toleranse.

Gratis

21.11.16: Temadag: Et liv i eksil: Somalia- folk, historie, kulturell gevinst og utfordringer

Vitalitetssenteret Wolffs gate 12 ,Bergen,Norge

Last ned invitasjon og meld deg på! Påmeldingsfrist: 14. november Elektronisk påmeldingsskjema   Viktig: Temadagen er gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikkje kan komme, gje beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikkje gir beskjed vil du bli belasta med eit gebyr på 500,-

Gratis