03.-05.06.15: Konferanse: Traumer og psykose

"Den 3. – 5. juni 2015 planlegges det en stor internasjonal konferanse i Kristiansand med fokus på dissosiasjon og psykose. Historisk sett har fagfeltene som jobber med traumer og dissosiative […]

25.10.15: Tema: Se hverandre – kast maska!

Grand Selskapslokaler Nedre Ole Bulls plass 1,Bergen

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, vert det arrangert eit gratis arrangement på Grand Selskapslokaler i Bergen, som heiter "Se hverandre - kast maska - alle har en psykisk helse" […]

25.11.15: Bekjempelse av vold mot kvinner

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

“Bekjempelse av vold mot kvinner” vert arrangert på Scandic Bergen City 25. november klokka 09:00 til 15:45. Konferansen vert arrangert i samband med FN sin internasjonale dag for bekjempelse av vald mot kvinner […]