Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

13. og 14.10.14: Regional konferanse om veteraner og deres familie

13/10/2014 @ 08:30 - 14/10/2014 @ 16:00

Foto: Andrew Mason under CC-lisens
Foto: Andrew Mason under CC-lisens

13. og 14. oktober inviterer vi til ein regional konferanse om veteranar og deira familie, i henholdsvis Bergen og Stavanger. Her vil du finne program og påmeldingsskjema.

Sted: 13. oktober i Bergen, Pinsekirken Tabernaklet, Marken 27
Sted: 14. oktober i Stavanger, Victoria hotell, Skansegaten 1

Målgruppe

1. – 2. linjeteneste innanfor psykisk helse og rus. Andre kommunale tenester innanfor helse- og sosialfeltet: Barnevern, helsestasjonar, PPT, skular og barnehagar, fastlegar samt NAV og familievernet.

Praktisk
Deltakaravgift: 500,-. Dersom du ikkje kan komme, gje beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikkje gjev beskjed, vil du bli belasta med deltakaravgift. Påmeldingsfrist: Utvida til 9. oktober (Tidlegare 1. oktober)

Elektronisk påmeldingsskjema

 

Førelesarar

U-4Nils Petter Reinholdt

Spesialrådgjevar ved RVTS Øst. Har dei siste åra vore ansvarleg for eit større nasjonalt prosjekt der formålet har vore å styrke kompetansen i sivil sektor når det gjeld oppfølging av veteranar frå internasjonale operasjonar. Som ein vidareutvikling av dette arbeidet er han involvert i eit prosjekt for å styrke innsatsen overfor ulike typar av innsatspersonell.

 

SONY DSCSylvi Ramsli Fiskerstrand

Sylvi er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har jobbet med behandling av mennesker utsatt for traumer siden hun var ferdig utdannet i 2002, og har hatt en særfordypning innen arbeid med flyktninger. Sylvi har vært ansatt ved RVTS Vest siden senteret ble opprettet, og har i flere år også vært tilknyttet allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Kronstad DPS. Der jobber hun særskilt med behandling av traumepasienter, herunder også norske FN/NATO veteraner. Sylvi har tidligere jobbet i PPT og ved Sandviken sykehus, og har videreutdanning innen EMDR, Narrativ eksponeringsterapi og Sensorimotorisk psykoterapi.

SONY DSCVenke A. Johansen

Venke er fagutviklar ved RVTS Vest og leiar for den regionale nettverksgruppa som jobbar med fokus på veteranar og oppfølging her i vest. Venke har vore tilsett ved RVTS Vest sidan oppstart. Ho er utdanna intensivsjukepleiar, og har ein doktorgrad frå UiB om psykiske reaksjonar og konsekvensar for livskvalitet etter å ha vore utsett for ikkje-familievald (tilfeldig vold).

 

 

 

 

Familievernkontora har fått eit særleg ansvar for å tilby veteranar og deira partnar/familie hjelp og støtte både før, under og etter utanlandsopphold. Familievernet har kompetente medarbeidarar; sosionomar, psykologar og andre som har lang erfaring med å jobbe med par og familiar. Tilbodet er gratis og ein treng ikkje henvising frå andre.

Kristine SkjælaaenKristine Skjælaaen

Har mange år erfaring som familieterapeut i familievernet. Er klinisk sosionom med master i familieterapi.
No leiar ved Bergen og omland familiekontor og Familievernkontoret på Stord, som er offentleg kontor under Bufetat region vest, lokalisert i Bergen sentrum og på Leirvik, Stord.

 

Jon AarslandJon Aarsland

Leiar ved Familievernkontoret i Sør-Rogaland. Har mange år bak seg både som familieterapeut og prest. Er no leiar av familievernkontoret i Sør-Rogaland som er eit av Stiftelsen Kirkens Familievern sine 9 familievernkontor. Kontoret har driftsavtale med Bufetat.

 

 

 

 

PortrettRune Hove Hansen

Seniorrådgjevar i NAV Arbeidsrådgiving Hordaland, og fylkeskoordinator for Arbeid og Psykisk Helse. Har sidan 2012 vore engasjert i NAV sitt samarbeid med RVTS Vest, Forsvaret og veteranorganisasjonene om å auke kunnskapen om dette temaet i NAV. Er kontaktperson i Hordaland.

 

 

 

Christian Øxnevad-Gundersen

Orlogskaptein Christian B.T Øxnevad-Gundersen.
Yrkesoffiser – tjenestegjør ved Sjøforsvarsstaben.
Veteran med en kontigent på Balkan, to kontigenter i Afghanistan og en utenfor Afrikas Horn.

Arve NRK sisteArve M. Aasbak

Veteran frå Libanon, og var blant anna med som einaste nordmann i ei lita FN-gruppe på sju mann som hadde ansvaret for eskorte og livvaktteneste for fredsutsendingar i Beirut under borgerkrigen i 88-89. Jobbar i dag som infoormasjonsarbeider i Veteranforbundet SIOPS.

Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen

09.10 Orientering om satsningen «I tjeneste for Norge». Nyere forskningsresultater med relevans for norske forhold v/ Nils Petter Reinholdt, regional prosjektleder, RVTS Øst.

09.45 Psykiske reaksjoner og ettervirkninger hos norske veteraner v/ Sylvi Ramsli Fiskerstrand, psykologspesialist, RVTS Vest

10.30 Pause 10.45 Erfaringer og refleksjoner fra en veteran v/ Arve Marcelius Aasbak

11.30 Lunsj

12.15 Psykososial ivaretakelse – noen sentrale aspekter v/ Venke A. Johansen, dr polit, RVTS Vest

12.45 Familievernet, lavterskeltilbud til veteran­familier v/ Kristine Skjælåen, leder, Bergen og omland familiekontor den 13. og Jon Aarsland, leder, Familievernkontoret i Sør-Rogaland den 14.

13.15 NAV sin rolle i oppfølgingen av norske veteraner v/ Rune Hove Hansen, Fylkeskoordinator for Arbeid og Psykisk Helse, Nav Arbeidsrådgiving Hordaland

13.30 Pause

13.45 Forsvarets ivaretakelse av veteranen og deres­ familier. Hvordan påvirkes familielivet og hva er konsekvensene for barn og partnere? v/ Christian Ø. Gundersen, Orlogskaptein, Sjøforsvarsstaben

14.45 Pause

15.00 En datter av to foreldre med veteran­bakgrunn forteller sin historie

1545 Regional satsning og veien videre

16.00 Avslutning

Invitasjon i PDF

[wpfilebase tag=file id=204 tpl=simple /]

Detaljer

Start:
13/10/2014 @ 08:30
Slutt:
14/10/2014 @ 16:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

RVTS Vest