Samtalen

+ Prat bygger på anerkjennende intervju og anerkjennende organisasjonsteori.

Anerkjennende intervju

Anerkjennende intervju, også kjent som anerkjennende samtale, er en tilnærming innen psykoterapi og kommunikasjon som bygger på teoriene om positiv psykologi.

Positiv psykologi vektlegger menneskers styrker og positive egenskaper, og hvordan disse kan brukes til å leve et godt liv. Anerkjennende intervju søker å anerkjenne og styrke positive egenskaper og ressurser, og hjelper å finne løsninger på utfordringer ved å fokusere på egne erfaringer med å lykkes.

Stegvis gjennomføring av gruppesamtale med anerkjennende intervju

1. Forberedelse: Først bør du som fasilitator sette av tilstrekkelig tid og finne en passende og trygg setting for samtalen. Det kan også være lurt å avklare formålet og temaet for samtalen på forhånd, og å sørge for at alle deltakerne er klar over dette.

2. Velkomst: Start med å ønske alle velkommen, og introduser deg selv og hva anerkjennende intervju innebærer. For eksempel kan du kort forklare at dere skal fokusere på å anerkjenne og styrke hverandres positive egenskaper og ressurser, og at alle skal få mulighet til å dele sine erfaringer og synspunkter.

3. Åpningsspørsmål: Start samtalen med et åpningsspørsmål som alle deltakerne kan svare på. Spørsmålet kan være åpent og relatert til temaet for samtalen. For eksempel kan du spørre “Hva har vært en positiv opplevelse for deg knyttet til dette temaet?”

4. Lytt nøye: Det er viktig å lytte nøye til det som blir sagt, og anerkjenne og bekrefte deltakernes erfaringer og perspektiver. Dette kan du gjøre ved å gi positive tilbakemeldinger og stille oppfølgingsspørsmål for å vise interesse og engasjement.

5. Viderefør samtalen: Bygg videre på deltakernes svar og erfaringer ved å stille nye spørsmål eller gi refleksjoner som kan utfordre og utvide deres perspektiver. Du kan også oppmuntre til at deltakerne stiller spørsmål til hverandre for å bidra til en dypere forståelse av temaet.

6. Oppsummering: Avslutt samtalen med en oppsummering av det som har blitt sagt, og takk deltakerne for deres bidrag. Oppmuntre gjerne til videre refleksjon og samtale om temaet. Legg til rette for at deltakerne kan holde kontakten og fortsette å støtte hverandre.

Husk at anerkjennende intervju handler om å skape en støttende og trygg atmosfære der alle kan dele sine erfaringer og bli anerkjent for sine positive egenskaper og ressurser. Ved å følge disse stegene kan du bidra til å skape en meningsfull og positiv gruppesamtale.

Anerkjennende organisasjonsteori

Anerkjennende organisasjonsteori er en tilnærming til organisasjonsutvikling som fokuserer på å anerkjenne og styrke de positive sidene av organisasjonen og dens medarbeidere.

Det handler om å skape en kultur og praksis som fremmer samarbeid, tillit og positiv utvikling i organisasjonen. Dette kan blant annet oppnås gjennom å anerkjenne medarbeidernes positive egenskaper, erfaringer og synspunkter, og å gi dem mulighet til å ta del i beslutningsprosesser.

Hva er +Prat

Slik kan du gjennomføre +Prat i en gruppe:

Cooperrider DL, Whitney DK. (2005) Appreciative inquiry a positive revolution in change. The Change Handbook, copyright ©2006 by Peggy Holman, Tom Devane, Steven Cady, and Associates, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, CA. 

Dammen, A. (2014) Menneskelige ressurser i endringsprosesser. Master UIO.

Holte HH, Gjerberg E, Johansen M. (2010) Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Konsmo T, de Vibe M, Bakke T, Udness E, Eggesvik S, Norheim G, Brudvik M, Vege A.(2015)

Modell for kvalitetsforbedring; utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. Notat nr. 1 om kvalitetsutvikling fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services.

Priest, K. , Kaufman, E. , Brunton, K. (2013) Appreciative Inquiry: A Tool for Organizational, Programmatic, and Project-Focused Change. Journal of Leadership Education, volume 12.

 

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring