Leirbålet

Leirbålet er en metode utviklet for at vi skal få avreagere og bli bevisste på hva som påvirker oss, i arbeid hvor man møter mye menneskelig smerte.

Metoden er utviklet av Per Isdal, og hans kollegaer ved Alternativ til vold. Isdal bruker metaforen om et leirbål, som et sted å dele med hverandre og avreagere på. Han har satt sammen tilnærminger fra traumeterapi og emosjonsfokusert terapi og laget en metode som allerede er mye brukt, særlig på steder hvor man møter mye menneskelig smerte gjennom yrke eller frivillig arbeid.

Hør May Irene Wergeland fortelle om metoden Leirbålet:

Isdal, P. (2017). Smittet av vold. Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene. Fagbokforlaget.

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring