Debriefing

Debriefing er basert på metodikk som benyttes i faglig sammenheng etter potensielt traumatiserende hendelser (PTH), altså dramatiske eller kritiske situasjoner som kan gi posttraumatiske reaksjoner.

Slike grupper kan være ansatte innen helsesektoren (for eksempel akutt-og intensiv virksomhet) og innsatspersonell som for eksempel brann- eller politikonstabler.

Metoden er hovedsakelig ment for å forebygge eller dempe reaksjoner som går utover normale stressreaksjoner og som potensielt kan utvikle seg til PTSD.

Organisert debrifing (1. Introduksjonsfasen, 2. Faktafasen, 3. Tankefasen, 4. Reaksjonsfasen, 5. Symptomfasen, 6. Undervisningsfasen, 7. Tilbakeføringsfasen) er en god måte å lufte tanker og følelser på, der en blir bevisst på egne følelser.

Prosessen bidrar ofte til at spenningsnivået hos hjelperen reduseres til et nivå som er håndterlig.

Klinisk debrifing kan virke attraktivt for enkelte yrkesgrupper, da det ikke er oppleves som «psykoterapi», men tilbys som en mulighet for å dele inntrykk med kolleger (Andrea et al 2021, Litz, Gray, Bryant , & Adler, 2002(Irving & Long, 2001).

I to filmer forteller Reidar Thyholdt, psykolog ved RVTS Vest, om to typer debriefing. Low impact og klassisk.

Low impact defriefing

Den klassiske debriefingen

©2023. RVTS Vest