Skole

Mål:

Innhold:

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul, caser, refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver og fagfilmer.

Gjennom hele kompetansehevingen holder vi fast i 3 parallelle prosesser: 

 
  • Det som skjer med deg, i deg, og mellom deg og eleven, deg og kollegaer (arbeidsmiljøloven)  
  • Det som skjer i eleven, med eleven og mellom eleven og deg (opplæringsloven)  
  • Det som skjer med de andre elevene og klassemiljøet (opplæringsloven)  

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring