Trygge fagfolk med traumekompetanse i Sandnes

Opplæring for deg som jobber med barn, unge og familier i Sandnesskolen.

Trygge fagfolk med traumekompetanse i Sandnes

Opplæring for deg som jobber med barn, unge og familier i Sandnesskolen.

Mål:

Innhold:

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul, caser, refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver og fagfilmer.

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring