Barnehage

Mål:

Innhold:

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul, caser, refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver og fagfilmer.

Gjennom hele kompetansehevingen holder vi fast i 3 parallelle prosesser:
 

  • Det som skjer med deg, i deg og mellom deg og barnet, deg og kollegaer (arbeidsmiljøloven) 
  • Det som skjer i barnet, med barnet, og mellom barnet og deg (barnehageloven) 
  • Det som skjer med alle barna i gruppen 

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring