Alle helsestasjonar i Bergen kommune skal få kompetanseheving om vald og overgrep

Å leve med vald og overgrep i heimen skil seg frå andre traumatiske hendingar. Barn som lever med vald og overgrep i heimen kan ikkje søke tryggleik hos sine primære … Fortsett å lese Alle helsestasjonar i Bergen kommune skal få kompetanseheving om vald og overgrep