Alle helsestasjonar i Bergen kommune skal få kompetanseheving om vald og overgrep

Å leve med vald og overgrep i heimen skil seg frå andre traumatiske hendingar. Barn som lever med vald og overgrep i heimen kan ikkje søke tryggleik hos sine primære omsorgspersonar for å meistre ein skrammende situasjon. Det inneber altså eit brot med barn sitt grunnleggande behov  for tryggleik.  Tidlege erfaringar i barnets liv dannar … Fortsett å lese Alle helsestasjonar i Bergen kommune skal få kompetanseheving om vald og overgrep