Konferanse i Bergen:

- Ivaretakelse av veteranfamilier - lokalmiljøets ansvar og innsats -

Dato: 30. mai 2024/ kl. 09.00 -16.00
Sted: Scandic Hotell Ørnen, Bergen
Arrangører: RVTS Vest

Målgruppe:

RVTSene har som oppdrag å bidra til en styrking av kompetanse og samhandling ved psykososial ivaretakelse og støtte av veteraner, og deres familie, for å dempe og forebygge utvikling av langvarige post-traumatiske reaksjoner. Det er en rekke faggrupper som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familie, ansatte innen; kommunale helse- og sosialtjenester, skoler og barnehager, PPT, helsestasjoner, NAV, familievern og 1. – og 2.linje innen psykisk helse.  

Program fra 09.00-12.00

 

Åpning v/ Venke A. Johansen, RVTS                             

Tittel på foredrag: «Hvem er en veteranene? Hvorfor skal vi bry oss særlig om dem?»
Foreleser: Ole Asbjørn Fauske, president NVIO  

Tittel på foredrag: «Veteranfamilier, livssituasjon og utfordringer. Sett i lys av studien Helse og livskvalitet i norske veteranfamilier»
Foreleser: Arnfinn Andresen, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Tittel på foredrag: «Veteranbarnet i fokus – behov og ivaretakelse»
Foreleser: Kristin Kyrkjeeide Larsson, spesialpedagog ved Pedagogisk psykologisk senter Vest, avdeling Pedagogisk fagsenter

Tittel på foredrag: «Flyktningbarn versus Veteranbarn – noen felles behov? – grunnlag for hjelp som nytter»
Foreleser: Hege Ringdal, avdelingsleder, Ortun skole

Tittel på foredrag: «Veteraner er et satsingsfelt – Regjeringens nye tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner – betydning for lokalsamfunnets innsats»
Foreleser:  Oberst Morten Henriksen, Forsvarets veteraninspektør

Tittel på foredrag: Noen refleksjoner om tiltaksplanen
Foreleser: Ole Asbjørn Fauske, president i NVIO 

1200-1300 Lunsj

Program fra 1300 – 1600:

Tittel på foredrag: «Internasjonale operasjoner – refleksjoner fra en politiveteran» 
Foreleser: Jarle Bjørke, seksjonsleder og veterankontakt, Vest Politidistrikt

Tittel på foredrag: «Forankring og utarbeidelse, implementering (Stryn) av oppfølging (Bjørnafjord) av veteranplanen i kommunen»
Forelesere: Nils Petter Hauge og Bjørn Arne Braathen

Tittel på foredrag: «Helse og resosialisering etter utenlandstjeneste»
Forelesere: Geir Olsen, veteran, nestleder RVTS Vest

Tittel på foredrag: «Hvordan leve med PTSD og møtet med helsetjenesten»
Forelesere: Herdis Dyrdal Stoknes, Bufetat i samtale med Afghanistanveteran Morten Rismose, Nina Rismose og Bjørn Arne Braathen, NVIO.

Avrunding v/ Venke A. Johansen

Påmelding:

Pris: 200,- 

Påmeldingsfrist: 16. mai 2024

(bindende påmelding pga lunsj) Maks 90 deltagere

Påmeldingsskjema

Forelesere

Arnfinn Andresen

Forskningsleder, NKVTS

oberst Morten Henriksen

Forsvarets veteraninspektør

Ole Asbjørn Fauske

president NVIO

Herdis Dyrdal Stoknes

Familieterapeut, BUFetat

Nina og Morten Rismose

Morten er Afghanistanveteran.

Hege Ringdal

Avdelingsleder, Ortun skole

Bjørn Arne Braathen

Nils Petter Hauge

Spesialkonsulent, RVTS Vest

Jarle Bjørke

seksjonsleder og veterankontakt ,Vest Politidistrikt

Venke A. Johansen

Spesialrådgiver, RVTS Vest

Geir olsen

Veteran og nestleder, RVTS Vest

Kristin Kyrkjeeide Larsson

spesialpedagog ved Pedagogisk psykologisk senter Vest

Christel Wolff

Psykologspesialist/PP-rådgiver, PPS Vest