Samtaler med barn i barnevernet

Opplæring for deg som jobber i kommunalt barnevern

Samtaler med barn i barnevernet

Mål:

Innhold:

Gjennom opplæring, refleksjon og praktisk trening skal deltakerne trygges i å: 

I løpet av et halvår:

Forpliktelse for tjenesten:

Før oppstart:

 • Velge ressurspersoner (2+)
  Velge ressurspersoner (2+)
 • Lage plan for intern opplæring
  Lage plan for intern opplæring
 • Delta på formøte med RVTS Vest ​
  Delta på formøte med RVTS Vest ​
 • Etablere læringsgruppe(r)
  Etablere læringsgruppe(r)

Underveis:

 • Ressurspersoner møter på alle samlinger og gjennomfører arbeid i tilknytning til samlingene (min 80% oppmøte)
  Ressurspersoner møter på alle samlinger og gjennomfører arbeid i tilknytning til samlingene (min 80% oppmøte)
 • Ressurspersonene driver interne læringsgrupper, med oppstart mellom samling 2 og 3.
  Ressurspersonene driver interne læringsgrupper, med oppstart mellom samling 2 og 3.
 • Legge til rette for at ressurspersoner gjennomfører mellomarbeid
  Legge til rette for at ressurspersoner gjennomfører mellomarbeid

Etter:

 • Drifte læringsgrupper (i egen og evt. andre tjenester)
  Drifte læringsgrupper (i egen og evt. andre tjenester)
 • Sikre strukturer for rekruttering og opplæring av nye ressurspersoner (i egen og evt. andre tjenester).
  Sikre strukturer for rekruttering og opplæring av nye ressurspersoner (i egen og evt. andre tjenester).
 • Ressurspersoner deltar i nettverk i regi av RVTS Vest og Statsforvalter
  Ressurspersoner deltar i nettverk i regi av RVTS Vest og Statsforvalter

Forpliktelse for tjenesten:

Før oppstart:

 • Velge ressurspersoner (2+)
  Velge ressurspersoner (2+)
 • Lage plan for intern opplæring
  Lage plan for intern opplæring
 • Delta på formøte med RVTS Vest ​
  Delta på formøte med RVTS Vest ​
 • Etablere læringsgruppe(r)
  Etablere læringsgruppe(r)

Etter:

 • Drifte læringsgrupper (i egen og evt. andre tjenester)
  Drifte læringsgrupper (i egen og evt. andre tjenester)
 • Sikre strukturer for rekruttering og opplæring av nye ressurspersoner (i egen og evt. andre tjenester).
  Sikre strukturer for rekruttering og opplæring av nye ressurspersoner (i egen og evt. andre tjenester).
 • Ressurspersoner deltar i nettverk i regi av RVTS Vest og Statsforvalter
  Ressurspersoner deltar i nettverk i regi av RVTS Vest og Statsforvalter

Underveis:

 • Ressurspersoner møter på alle samlinger og gjennomfører arbeid i tilknytning til samlingene (min 80% oppmøte)
  Ressurspersoner møter på alle samlinger og gjennomfører arbeid i tilknytning til samlingene (min 80% oppmøte)
 • Ressurspersonene driver interne læringsgrupper, med oppstart mellom samling 2 og 3.
  Ressurspersonene driver interne læringsgrupper, med oppstart mellom samling 2 og 3.
 • Legge til rette for at ressurspersoner gjennomfører mellomarbeid
  Legge til rette for at ressurspersoner gjennomfører mellomarbeid
Samtaler med barn i barnevernet

Gevinst for tjenesten:

 • Struktur for intern opplæring og vedlikehold av kompetanse om samtaler med barn og unge
  Struktur for intern opplæring og vedlikehold av kompetanse om samtaler med barn og unge
 • Verktøy for å nå kunnskapsmål i gjeldende retningslinjer (jmfr NOU, veileder Hdir, Bufdir 2022)
  Verktøy for å nå kunnskapsmål i gjeldende retningslinjer (jmfr NOU, veileder Hdir, Bufdir 2022)
 • Tilgang til interkommunalt nettverk for kunnskap- og erfaringsutveksling
  Tilgang til interkommunalt nettverk for kunnskap- og erfaringsutveksling
 • Kompetanse om kommunikasjon, samtaler og samarbeid med barn og unge
  Kompetanse om kommunikasjon, samtaler og samarbeid med barn og unge
 • Tilgang til digital læringsplattform
  Tilgang til digital læringsplattform

Kontakt:

Samtaler med barn i barnevernet

Linda Renate Kvalvik

Områdeleiar / Barn og unge
Mobil: 98 68 83 94
E-post
Samtaler med barn i barnevernet

Steinar Hvål

Psykologspesialist
Mobil: 98 82 25 55
E-post
Samtaler med barn i barnevernet

Mette E. Garmannslund

Psykologspesialist
Mobil: 40 21 52 33
E-post

©2023. RVTS Vest

Samtaler med barn i barnevernet er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring