Verktøy – Livet på timeplanen

Denne siden er under utvikling.

Portvaktkurset

Hvordan kjenne igjen og formidle hjelp til en selvmordsnær elev?

Dette er ett 6-timers kurs som kan deles opp. Kurset er beregnet på skolepersonell, samt barnevernsansatte og skolehelsetjenesten. Kurset er et portvaktkurs, med bakgrunn i anerkjent forskning innen selvmordsfeltet. Det gir deltagerne en grunnleggende innføring i selvmordsforebygging, samt ferdighetstrening i møte med selvmordsnære elever.

Mer informasjon om dette kurset: rvts@helse-bergen.no

 

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Kurset Førstehjelp ved Selvmordsfare er et to-dagers kurs som tilbys helsesøstre, sosialpedagogiske rådgivere og andre som står i en forsterket posisjon til å hjelpe selvmordsnære elever. Kurset gir en meget god basis for å veilede lærere som står i situasjoner med elever de er bekymret for.

Mer informasjon om dette kurset: www.vivatselvmordsforebygging.net

 

Film om samtale med selvmordsnær elev:

BArn