Tverretatlige konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep – Kontaktinformasjon

Konsultasjonsteam i Hordaland

Konsultasjonsteam i Bergen kommune

Alle bydelar i Bergen kommune har tverretaltilge konsultasjonsteam. Besøk Bergen kommune sine nettsider.

 

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep i Askøy

Telefon 56 15 80 00 eller send e-post til barnevern@askoy.kommune.no

Konsultasjonsteam i Rogaland

 

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep i Stavanger

Koordinator – Birgit Odden Hegge Tlf. 51 50 71 19 / 974 17 017

Mail: birgit.odden.hegge@stavanger.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet i Time kommune

Koordinator : Kristin-Mari Eide tlf. 911 50 736/ 51 77 62 04

Mail : kristin-mari.eide@time.kommune.no

 

KUTT -Konsultasjonsteamet i Dalane- Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim

Koordinator: Margrethe Klippenberg- tlf 916 19 574

Mail: margrethe.klippenberg@eigersund.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet i Klepp kommune

Koordinator : Tone Lerbrekk tlf 51 42 99 21

Mail : tone.lerbrekk@klepp.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet i Sola kommune

Koordinator : Merethe Aase- tlf 51 65 33 73 / 975 00 970

Mail: merete.aase@sola.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet for  Sandnes og Gjesdal

Koordinator : Gro Gilje tlf- 51 33 63 00 / 416 081 15

Mail: konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no

gro.gilje@sandnes.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet for Strand, Hjelmeland og Forsand

Koordinator : Brit Barka, tlf 51 74 21 92

Mail : brit.barka@strand.kommune.no

 

Konsultasjonsteamet for Randaberg, Finnøy og Rennesøy

Koordinator : Hilde Karin Hebnes, tlf 941 55 175

Mail : hkh@randaberg.kommune.no