Sinnemestring Brøset Modellen 2019 – 2020

Sinnemestring Brøsetmodellen er eit utdanningsprogram for tenestestader som arbeider med valdsutøvarar og vald i nære relasjonar.

Brøset og RVTS har etablert eit undervisningsprogram for tenestestader som møter valdsutøvarar innan; Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunane, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetenesta. Det er en egen manual som er akkreditert for Kriminalomsorgen.

Sinnemestring Brøsetmodellen bygger på kognitiv evidensbasert teori og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. (sjå vedlagt informasjon)

Behandlingstilbodet må forankrast i leiinga og inngå i langsiktige verksemdsplaner. Målet er at offentlige tenestestader har eigen kompetanse på vald i nære relasjonar og kan gi sjølvstendige tilbod.

Utdanningsprogrammet er støtta av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift.

Undervisninga foregår på RVTS Vest. Reise og overnatting må dekkast av deltakarane sjølve. Det bør delta to behandlarar (helst kvinne/mann) frå kvar eining som skal drive gruppebehandling. Det er også utarbeidd manual for individual behandling. Leiinga ved ditt arbeidssted må legge til rette for at det vert iverksett ei behandlingsgruppe ved ditt tenesteapparat i utdanningsperioden.

Gå inn på nettsida www.sinnemestring.no for meir informasjon om opplæringsprogrammet.

Les om sinnemestringstilbudet på dinutvei.no

Sted:

Alle samlinger arrangeres i RVTS Vest sitt kurslokale i 1. etg. Ulriksdal 2, 5009, Bergen

Samlingar:

2019:

  • 17.09 – 19.09.19
  • 12.11 – 14.11.19

2020:

  • 29.01– 30.01
  • 11.03 – 12.03
  • 26.08 – 27.08 (NB! Dette er ny dato)
  • 21.10 – 22.10 (NB! Dette er nydato)

Fullteikna

Utdanninga er fullteikna, men du kan melde di interesse ved å registrere deg i ventelista under.

Les meir om programmet

Last ned informasjon om programmet og samlingane