Publikasjonar

Ali, Chiku, Strøm, Agnete,“It is important to know that before, there was no lawalawa.” Working to stop female genital mutilation in Tanzania. Reproductive Health Matters

Volume 20, Issue 40, December 2012, Pages 69–75

Johansen VA, Eilertsen DE, Nordanger D, Weisaeth L. Prevalence, comorbidity and stability ofpost-traumatic stress disorder and anxiety and depression symptoms after exposure to physical assault: An 8-year prospective longitudinal study. Nord J Psychiatry 2013;67:69–80.


Nordanger, Dag Ø., Johansson, Espen R., Nordhaug, Inge, Dybsland, Reidun, Johansen, Venke A., Konsultasjonsteam-modellen i Vest-Norge: De første systematiserte erfaringene,
Norges Barnevern, Nr 1–2 – 2012, Vol. 89, Side 4–14 

Braarud, H. og Nordanger, D. Ø. (2011). Kompleks traumatisering: En utviklingspsykologisk forståelseTidsskrift for norsk psykologforening, 10, 968-972

Lehman, S. and Nordanger, D. Ø. (2011). Reflective foster care for maltreated children, informed by advances in the field of developmental psychopathology. Today’s children are tomorrow’s parents, 30, 61-73.

Mannes, H.L., Nordanger, D.Ø., Braarud, H.C. (2011). Evolving trends in the field of trauma; Developmental and neurobiological contributions to the understanding of complex trauma.Today’s children are tomorrow’s parents, 30, 5-16.


Austad, Gudrun, Gender differences in suicidal behaviour in patients with first-episode psychosis, Master i psykososialt arbeid, studieretning selvmordsforebyggende arbeid ved UIO, juni 2011.

Milde, A.M., Nordling, T.S., Stenmark, H. & Nordanger, D.Ø. (2011). Narrativ eksponeringsterapi – en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 652-658.


Therapists experiences with Narrative Exposure Therapy (NET). Evaluation of implementing NET on PTSD patients in inexperienced therapists: education and training, therapy performanceand outcome. (2011). Av Antje Pfeiffer – veileder Anne Marita Milde, Bachelor thesis in psychology, University ofKonstanz, Germany.


Johansen VA., Eilertsen DE., Nordanger D., Weisaeth L., Prevalence, comorbidity and stability of posttraumatic stress disorder and anxiety and depression symptoms after exposure to physical assault: An 8 year prospective longitudinal study, 2011, submitted

Nordanger DØ., Braarud H C., Albæk M, Johansen V A., Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? (Developmental trauma disorder: Can it solve child traumatology’s problem?), 2011, submitted

Anke B. Witteveen, Jonathan I. Bisson, Hendrieke B. Bolding, Dean Ajdukovic, Filip Arnberg, Ask Elklit, Louis Jehel, Kerstin Bergh Johannesson, Venke, A. Johansen, Maja Lis-Turlejska, Dag O. Nordanger, Francisco Orengo – García, A. Rosaura Polak, Raija-LeenaPunamaki, Ulrich Schnyder, Lutz Wittmann, Miranda Olff, Post-disaster psychosocial services across Europe: the TENTS project 2011, submitted


Austad Gudrun, “Til deg som har mistet noen i selvmord”, revidert utgave av folderen, mai 2011. Samarbeid med RVTS Øst, Midt, Nord og LEVE.


Målfrid Litlere (2009). Psykososial oppfølging ved selvmord – Begravelsesbyråets rolle. Begravelsesbyråenes forum, nr. 1, 2009

Målfrid Litlere og Kari Dyregrov (2009). Psykososial oppfølging ved selvmord – Politiets rolle. Politiforum, nr. 1, 2009

Kari Dyregrov og Målfrid Litlere (2009) ”Førstehjelpernes”møte med etterlatte ved selvmord: Psykososiale utfordringer. Suicidologi, nr. 1, 2009


Thoresen S, Tambs K, Hussain A, Heir T, Johansen VA, Bisson JI. (2009). Brief measure of posttraumatic stress reactions: Impact of Event Scale-6, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2009, May 29


Bisson JI, Tavakolv B, Witteveen AB, Aidukovic D, Jehel L, Johansen, V, Nordanger D, Orengo Garcia F, Punamaki RL, Schnyder U, Sezqin AU, Wittman L, Olff M (2010). TENTS guidelines: development of post-disaster psychosocial care guidelines through a Delphi process, Br J Psychiatry, Jan;196(1):69-74


Dybsland R, (2007) ”Fra bekymring til handling. Hvilke vurderinger ligger til grunn for at fagfolk i skolen melder bekymring om seksuelle overgrep og vold mot barn til konsultasjonsteamene.” Masteroppgåve, Senter for barnevernstudier, Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet. Institutt for utdanning og helse


Johansen VA., Wahl AK, Weisaeth L. Assaulted victims of non-domestic violence i Norway-injury, crime characteristics, and emotions during the assaultScan J Caring Science, 2007; in press.


Johansen VA, Wahl AK, Eilertsen D, Weisaeth L. Prevalence and predictors of post-traumatic stressdisorder (PTSD) in physically injured victims of non-domestic violence: A prospective study, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2007; 42, 583-93.


Johansen VA, Wahl AK, Eilertsen D, Weisaeth L, Hanestad BR. The predictive value of Post-traumatic stress disorder symptoms for quality of life. A longitudinal study of physically injured victims of non-domestic violence. Health Qual Life Outcomes. 2007; May 21; 5:26.


Nordanger, D. Ø. (2007), Beyond PTSD: Children’s responses to the trauma of war. In E. A. Lothe, M. Daniel, M. B. Snipstad & N. Sveaass (Eds.), Strength in broken places: Marginalisation and empowerment. Unipub AS, Bergen, Norway.


Nordanger, D. Ø. (2007), Forbi PTSD: Utviklingstrender i fagfeltet traumepsykologi, Impuls, 3, pp. 4-13.


Nordanger, D. Ø. (2007), Discourses of loss and bereavement in Tigray, Ethiopia. Culture,Medicine and Psychiatry, 31(2), pp. 173-194


Nordanger, D. Ø. (2007), Coping with loss and bereavement in Tigray, Ethiopia. Journal of Transcultural Psychiatry. 28(2), 113 – 126.


Nordanger, D. Ø. (2007), Psychosocial aftermaths of war: Socioeconomic bereavement in Tigray, Ethiopia, Journal of Anthropology and Medicine. 14(1), 1364-8470.


Johansen VA., Martinsen K, Bruk av diagnoser i et maktspill. Avvik og normalitet med inspirasjon av Michel Foucault, Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2004;4, 3-16.


Johansen VA., Wahl AK, Weisaeth L. Assaulted victims of non-domestic violence i Norway-injury, crime characteristics, and emotions during the assault. Scan J Caring Science. 2007; accepted.


Johansen VA, Wahl AK, Eilertsen D, Hanestad BR, Weisaeth L. Acute psychological reactions in assault victims of non-domestic violence: peritraumatic dissociation, post traumatic stress disorder, anxiety and depression. Nord J Psychiatry. 2006; 60, 452-62.


Johansen VA, Wahl AK, Eilertsen D, Weisaeth L. Prevalence and predictors of post-traumatic stressdisorder (PTSD) in physically injured victims of non-domestic violence: A prospective study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2007; 42, 583-93.


Johansen VA, Wahl AK, Eilertsen D, Weisaeth L, Hanestad BR.,The predictive value of Post-traumatic stress disorder symptoms for quality of life. A prospective study of physically injured victims of non-domestic violence, Health Qual Life Outcomes. 2007; May 21; 5:26.


Nordanger, D. Ø. (2007). Beyond PTSD: Socio-economic bereavement in Tigray, Ethiopia.Anthropology & Medicine, 14 (1), 69-82.


Nordanger, D. Ø. (2007). Beyond PTSD: Children’s responses to the trauma of war. In E.A. Lothe, M. Daniel, M. B. Snipstad & N. Sveaass (Eds.), Strength in broken places: Marginalisation and empowerment, Unipub AS, Bergen, Norway.


Nordanger, D. Ø.,Mjaaland, T. og Lie, G. T. (2006). PTSD og traumekonfrontasjon i et kulturelt perspektiv. Tidsskrift for norsk psykologforening, 12, 1292-1299.

Nordanger, D. Ø. & Mjaaland, T. (2006). PTSD and trauma exposure in a cultural Perspective, in G. Øverland (Ed.), Sociology at the Frontiers of Psychology. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, UK.