Øyvind Heen Ottesen

ottesen_kvitbakgrunn - Kopi

Telefon:

+ 47 92 26 66 25

E-mail

Øyvind Heen Ottesen

Psykologspesialist

Unge overgriparar.

Eg har bakgrunn frå tryggleikspsykiatrien samt palliativ omsorg. Jobbar i halv stilling ved RVTS Vest.

Eg er utdanna psykolog frå Universitetet i Bergen, og er spesialist i klinisk vaksenpsykologi.