Nasjonal konferanse om endringsagentar – live stream

Nasjonal konferanse om endringsagentar

24. september 2019

Live streaming av konferansen “Endringsagenter – Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” starter 24. september klokken 09.00 – 14.00. Det er kun plenum som blir streamet live.