Kriseteamskulen 2015

Kriseteamskulen starter opp att våren 2015 i Bergen, med fire undervisningsdagar.

Les nyhet om kriseteamskulen

Bruk denne påmeldingslenken dersom påmeldingsskjema ikkje viser under.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features