Konsultasjonsteam i region vest

Tverretatleg samarbeid er viktig og naudsynt i arbeidet med saker der det er mistanke om at barn kan vere utsett for vald, vitne til vald, seksuelle overgrep eller kjønnslemlesting. RVTS Vest har vore med å starte opp fleire konsultasjonsteam på vestlandet. Under finn du kontaktinformasjon til koordinatorane av dei ulike konsultasjonsteama. 

Vestland (Hordaland)

Øygarden Siv Anne Waage siv.waage@oygarden.kommune 905 83 680
Fyllingsdalen og Laksevåg Ann Christin Lauman Pettersen Ann.laumannpettersen@bergen.kommune.no 55 56 54 23
55 56 28 50
Bergenhus og Årstad Kathrine Borge
Inga Bakken
Kathrine.borge@bergen.kommune.no
Inga.bakken@bergen.kommune.no
408 03 833/55 56 89 33
55 56 51 14/409 09 307
Bjørnafjorden Anne Heggland anhl@bjornafjorden.kommune.no 984 99 710
56 57 51 22
Alver Anne – Lise Albertsen Anne-lise.albertsen@alver.kommune.no 484 97 287
56 37 55 30
Osterøy Jenny A. K. Burkeland konsultasjonsteam@osteroy.kommune.no 408 06 923
Fana og Ytrebygda Marianne Kjelby Marianne.Kjelby@bergen.kommune.no
Kvinnherad/ Ullensvang Kurt Dahl Kurt.helge.dahl@kvinnherad.kommune.no
konsultasjonsteamet@kvinnherad.kommune.no
905 23 059
Askøy Cathrine Steinseth Kaland Cathrine.Steinseth.Kaland@askoy.kommune.no 409 09 984
Kvam Herad Mari Arnesen Rake konsultasjonsteamet@kvam.kommune.no
marare@kvam.kommune.no
468 93 723
Arna og Åsane barneverntjeneste Tram Dang Tram.dang@bergen.kommune.no

Rogaland

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep i StavangerMerethe Kleppa            merethe.kleppa@stavanger.kommune.no51 912564/98907689
Konsultasjonsteamet i Time kommuneVeronika Helen SalteVeronika.Helen.Salte @time.kommune.no 99367703
KUTT -Konsultasjonsteamet i Dalane- Eigersund, Sokndal, Lund og BjerkreimKjersti Bergen kbe@sokndal.kommune.no 917 20 574
Konsultasjonsteamet i Klepp kommuneTone Lerbrekk tone.lerbrekk@klepp.kommune.no 51 42 99 21
Konsultasjonsteamet i Sola kommuneMerethe Aase merete.aase@sola.kommune.no 51 65 33 73 / 975 00 970
Konsultasjonsteamet for Sandnes og Gjesdal Gro Gilje konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no
gro.gilje@sandnes.kommune.no
51 33 63 00 / 416 081 15
Konsultasjonsteamet for Randaberg og KvitsøyHilde Karin Hebnes hkh@randaberg.kommune.no 941 55 175
Konsultasjonsteamet for Strand og Hjelmeland Brit Barkabrit.barka@strand.kommune.no 5174 21 92