Kompetansepakke 3

Mulighetene jeg får gjennom å regulere meg selv i møte med elever som trenger Reguleringsstøtte

Kompetansepakke 3 – Barnehage

Program:

Velkommen v/leder

Innhold i kompetansepakke 3: 

  • Reguleringsstøtte kan hjelpe både voksne og barn i relasjoner og situasjoner som utfordrer. 
  • Hvilke muligheter ligger i den voksnes evne til å regulerende seg selv. 
  • Hvilke muligheter ligger i å gi barnet gode regulerende erfaringer.   

Fagfilm, 4 min.


Tema: Reguleringsstøtte i barnehagen

I denne fagfilmen tar vi teoriene om reguleringsstøtte inn i barnehagen, inn i dialogen og inn i relasjonen og prøver å se hvordan vi voksne i praksis kan både være uregulert og regulert, og hvordan dette kan påvirke barnets regulering. Dette er ikke noe “quick fix”, det skjer gradvis i takt med den voksnes evne til å regulere seg selv i møte med utfordrende uttrykk hos barna. Noen ganger trengs det at den voksne møter barnet med ro og trygghet mange ganger før vi ser virkningen. 

Film kommer.

Refleksjonsspørsmål individuelt. 4 min:

  • Hvor stor bevissthet har du om hvordan dine reaksjoner i krevende situasjoner kan regulere barnet du kommuniserer med? 
  • Hva tenker du når du hører at du ved å absorbere stresset til barnet kan gi ro tilbake? 

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe på 5 stk. 30 minutt 

Ta en runde i gruppa først, der en og en deler med de andre i 1-2 minutt: Del egne refleksjoner om hvordan du tenker du bruker eller kan bruke reguleringsstøtte bevisst i møte med barn som skriker, kaster, slår mm 

Åpen refleksjon om i hvilken grad dere “har troa” på at dette faktisk virker over tid. Kan du “lene deg til” dette teorigrunnlaget og forandre noe i dine egne reaksjoner for å gjøre barn tryggere og mindre aktiverte/uregulerte? 

Eldste ansatt leder, Yngste ansatt holder tiden og passer på at alle får bidra. 

Minipause 3 min., opp og strekk!

🙂

Fagfilm 


Tema: Jammen hvordan gjør vi det da? 

Film kommer.

Refleksjonsspørsmål individuelt, 4 min:

Med utgangspunkt i fagfilmen du nettopp har sett- reflekter over følgende: 

Kommer

 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt:

Vi øver litt– for å kjenne på kroppen hvordan det kan kjennes ut når vi bruker reguleringsstøtte bevisst i møte med barn som utfordrer oss. Se øvelse

 

Leder avslutter

Vi vet at det er noen ganger svært truende situasjoner hvor voksne ikke kan ta sjansen at på regulerende omsorg alene skal roe ned situasjonen. Noen ganger er det best at barna går ut av rommet, andre ganger er det lurt at det truende barnet går ut. Det vi vet, er at voksnes eskalerende sinne sjelden har god effekt.  

Takk for engasjement og nysgjerrighet, takk for i dag! 

Forarbeid:   

Se filmer:

  • Bevissthet: JEG er det viktigste “verktøyet” i møte med barns reaksjoner 
  • Forstå: Erkjenne at hvordan jeg møter barnet påvirker hens reaksjoner.  
  • Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner først, kan barnet kjenne seg tryggere og de sterke reaksjonene kan gradvis avta.  

Case:

Brage er 3,5 år. Brage sine foreldre står midt i et konfliktfylt samlivsbrudd. De voksne ser at han strever med samspill i barnehagen. Brage sin adferd er blitt merkbart verre den siste tiden. Han framstår ofte uregulert og reagerer gjerne emosjonelt og aggressivt på henvendelser fra de andre barna og de voksne i barnehagen. Dette gjør at han står mye på utsiden av det sosiale fellesskapet på avdelingen. Barnehagelæreren er fortvilet over situasjonen, og ofte ender dette med at Brage sendes ut i garderoben…. I “kampens hete” glemmer de voksne hva han står i hjemme OG at han er 3,5 år og ikke kan lastes for sine handlinger. Hva tror du han trenger for å kunne fungere og trives på avdelingen? 

Etterarbeid:

Vi ber deg prøve ut den regulerende dialogen neste uke. 

PS: HUSK å puste med magen! Det er regulerende i seg selv, det roer oss.  

Kroppen er hjernens beste hjelper. Til deg som har god erfaring med å møte barns sterke uttrykk med regulerende kommunikasjon, lykke til med fortsettelsen! 

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring