Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

Stilling ledig: Kriser, beredskap og psykososial oppfølging
19
sep
Stilling ledig: Kriser, beredskap og psykososial oppfølging

Vi søker ein erfaren fagperson med kjennskap til arbeid med kriser, beredskap og psykososial oppfølging. RVTS Vest dekker fylka Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. […]

Posted in: Aktuelt,
19.10.23: Dagskurs om +Prat og leirbålet
15
sep
19.10.23: Dagskurs om +Prat og leirbålet

Kurset har fokus på opplæring i metoder som +prat og leirbålet. +Prat er en gruppesamtale som søker å anerkjenne og styrke positive egenskaper og ressurser, og hjelper å finne løsninger […]

Posted in: Kurskalender,
Ny runde Kriseteamskulen haust 2023 og vår 2024
13
sep
Ny runde Kriseteamskulen haust 2023 og vår 2024

Vi arrangerer ein ny serie med basisdagar i vårt opplæringsprogram Kriseteamskulen. Kriseteamskulen er for medlemmer i kommunale psykososiale kriseteam i Vestland og Rogaland. Dei fire basisdagane vert denne gongen arrangert […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
19.10.23: Fagdag om giftig sosial kontroll i religiøse miljøer
04
sep
19.10.23: Fagdag om giftig sosial kontroll i religiøse miljøer

Den 19. oktober arrangerer Haugalandnettverket og RVTS Vest en fagdag om giftig kontroll i religiøse kontekster. Vi spør: Hvordan skjer negativ og skadelig kontroll i religiøse kontekster og hvordan kan […]

Posted in: Kurskalender,
Webinar:  Grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd
29
aug
Webinar:  Grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd

Illustrasjonsbilde hentet fra Pexels 21. februar 2024 arrangerer vi webinar om grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Kva veit vi om […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
2024: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon
29
aug
2024: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Klinikk for krisepsykologi og RVTS Vest inviterer til 12-dager-kurset Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,