Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

15
mar
12.04.23: Fagdag om utredning og rehabilitering av torturutsette

Illustrasjon: Solveig Berger, Framom. 12. april arrangerer RVTS ein fagdag om utredning og rehabilitering av torturutsette. Du kan delta både fysisk og digitalt. Program og påmelding er på RVTS Midt […]

Posted in: Kurskalender,
14
mar
Sticky Post
Ledige stillingar i område barn og unge

Vi søkjer 2-3 erfarne fagpersonar som vil vere med å utvikle tenestetilbodet til barn, unge og familiar. Aktuelle fagområde er flyktningehelse, tvungen migrasjon, sjølvmord og traume.   RVTS Vest dekker fylka […]

Posted in: Aktuelt,
07
mar
13.04.23: Introduksjonskurs Snakke med barn og Jeg Vet

RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statforvaltaren i Rogaland inviterer til introduksjonskurs til Snakke med barn og Jeg vet. Tema er korleis snakke med barn og unge om vald og […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
06
mar
02.05.23: OPS-kurs

2. mai arrangerer vi OPS-kurs i samarbeid med RKBU Vest. OPS!-kurset er for alle over 18 år som ønsker å lære meir om korleis oppdage menneske med sjølvmordstankar, og sørge for […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
28
feb
Høy forekomst av vold og overgrep i Norge

Tekst: Øystein Rygg Hånæs, NKVTSIllustrasjon: NKVTS Ni år etter den første nasjonale omfangsstudien av vold og overgrep i Norge, viser en ny omfangsstudie fra NKVTS høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold […]

Posted in: Aktuelt,
23
feb
4 råd om å trygge barn som er bekymra i samband med jordskjelvet

Mange barn, unge og familiar i Norge er berørte av jordskjelva i Tyrkia og Syria. Vi veit at det er fleire som har det vondt, og som saknar eller har […]

Posted in: Aktuelt,