Forebyggingsforum 2022:

Forebyggingsforum 2022:

Ut av det blå?

Gutter og selvmord

Hvorfor er det så mange flere gutter enn jenter som tar livet sitt? Er hjelpen til gutter riktig tilpasset?

Årets Forebyggingsforum setter fokus på gutter og selvmord.

Det blir forelesninger og paneldebatt.

Foreleserne på konferansen representerer ulike fagfelt og erfaringer. Noen vil dele sine erfaringer fra møter med unge gutter som har selvmordstanker eller er i selvmordsfare. Andre forteller om hvilket kunnskapsgrunnlag vi har for å forstå hvorfor vi ikke når frem. Og kan økt oppmerksomhet og åpenhet om selvmord i media bidra til forebygging?

Paneldebatt: Kommer vi til kort med dagens hjelpetiltak til gutter?

Forumet foregår både digitalt og fysisk.

 

Dato: 24. mai Tid: 09.00-16.15

Sted: Radisson SAS Bryggen

Pris både fysisk og digitalt: kr. 590.- 

Konferansier: Siren Henschien, journalist og TV2-anker

Påmeldingsfrist: 19. mai 2022.

Forelesere:

Med forbehold om at det kan komme endringer.

Siren Henschien

Journalist og TV2-anker

Siren Henschien er journalist og anker i TV 2 Nyhetene og Nyhetskanalen. Hun er også dokumentarskaper, med dokumentaren «Historien om Ragnhild», samt forfatter av boken «Hun ville jo ikke dø». Henschien har tidligere jobbet som reporter i NRK Her & Nå, samt som journalist i Bergensavisen. I tillegg er hun seksbarnsmor og vertsmor for enslige mindreårige flyktninger.

Kim Larsen

Psykologspesialist

Kim Larsen er psykologspesialist ved Sykehuset Østfold/RVTS Øst og er også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Faglige spesialinteresser er sosialpsykologi, Freud-biografi og psykoanalysens historie, psykiatrihistorie og suicidologi.

Linn-Jeanethe Kyed

Forfatter og serieskaper

Linn-Jeanethe Kyed har en bachelor i medier og kommunikasjon fra HiOA og er utdannet ved Den norske filmskolen i Lillehammer. Hun skrev manus til kortfilmen Tuba Atlantic som vant Student Academy Awards i 2011 og ble nominert til Oscar i 2012. Hun har skrevet manus til en rekke spillefilmer og TV-serier deriblant Heimebane (episodeforfatter), Den bedste mand og Magnus. Mest kjent er hun som serieskaper for Rådebank som har høstet applaus for sitt fokus på psykiske helse blant gutter, og som med sin andre sesong tangerte norgesrekorden da den vant 7 gullruter, deriblant for beste manus.

Kristoffer Chelsom Vogt

Instituttleder/forsker

Kristoffer Chelsom Vogt er førsteamanuensis og instituttleder ved Sosiologisk institutt (Universitetet i Bergen). Han har publisert vitenskapelige arbeider om blant annet yrkesfaglig utdanning, unges utdanningsvalg, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, intergenerasjonelle relasjoner, post-industriell samfunnsteori, unges bruk av 'friår', praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, og fremstilling av gutter som tapere. Han var i 2018-2019 medlem av det regjeringsoppnevnte #UngIDag-utvalget som utredet og foreslo tiltak mot likestillingsutfordringer blant barn og unge.

Per Arthur Andersen

helsesykepleier

Per Arthur Øyjord Andersen, (A.K.A «Helsebror»), helsesykepleier, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for gutter, Bydel Frogner, har ledet prosjektet Helsestasjon for gutter i Oslo siden 2017. Bakgrunnen for prosjektet var at unge gutter ikke benyttet seg av helsetilbudene som er for ungdom (skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom) i like stor grad som jentene. Har guttene mindre utfordringer, eller er det andre grunner til at gutter ikke oppsøker hjelp? Erfaringene siden oppstart er at utfordringene hos gutter ikke skiller seg så mye fra jentene sine utfordringer. Helsestasjonen opplever et stort hjelpebehov knyttet til psykisk helse hos guttene, men at de har større terskel for å be om hjelp. Det er ikke like stor åpenhet for gutter å snakke om normale utfordringer som følelser og tanker, utenforskap, ensomhet og manglende mestring. Om hvor vanskelig det er å leve. Hvordan kan guttene snakke om de vanskelige utfordringene, som voldtekt, mishandling, eller tanker om å ta sitt eget liv? I snart 5 år har Per Arthur jobbet med å møte unge gutter og menn. Noe som går igjen, er opplevelsen av at de som menn ikke skal snakke om hvordan de har det. Hvis vi skal gjøre noe med tematikken gutter og selvmord, må vi også gjøre noe med hvordan vi møter gutter i alle aspekter av livet. Og forstå at gutter trenger den omsorg og forståelsen om at det er lov å be om hjelp, selv for gutter og menn.

I tillegg til hovedforeleserne vil også Jon Schultz, Espen Sondre Nordheim og Sebastian Slotte delta i paneldebatten:

“Kommer vi til kort med dagens hjelpetiltak til gutter?”

Sebastian Slotte

Avdelingsleder

Sebastian Slotte er avdelingsleder for en av to avdelinger i Utekontakten som jobber med oppsøkende sosialt arbeid. Han er utdannet sosionom med master i barn og ungdoms psykiske helse og barnevern, med fordypning i selvmordsforebygging og traumer. Han har utført et kvalitativt studie på gutter mellom 16-18 år i Bergen, om barrierer og motiverende faktorer knyttet til hjelpesøking for psykososiale problem. Sebastian brenner blant annet for samfunnets ansvar for tilpassede hjelpetjenester, selvmordsforebyggingens muligheter i lavterskel hjelpetjenester for barn og ungdom, og generelt i arbeidet med sosiale problem.

Espen Sondre Nordheim

Student i vernepleie

Espen Sondre Nordheim er overlevende etter selvmordsforsøk og studerer i dag til å bli vernepleier. Han engasjerer seg sterkt i selvmordsforeygging, og spesielt i relasjon til mobbing.

Jon Schultz

Advokat

Jon Schultz er gift, far til 3 gutter, og jobber som advokat. Han mistet sin eldste sønn, 19 år gammel, i selvmord i 2011. Jon er engasjert i LEVE og initiativtaker til Pappanettverket, en møteplass for menn som har mistet barn i selvmord. I tillegg er han sorggruppeleder i Fransiskushjelpen.

Program

 • 08.00 – 09.00:

  Registrering

 • 09.00 – 09.10:

  Musikalsk innslag 

 • 09.10 – 09.20:

  Åpning av konferansen ved konferansier Siren Henschien 

 • 09.20 – 10.05:

  Kjønnsperspektivet, menn, gutter og selvmord, Kim Larsen

 • 10.05 – 10.20:

  Pause

 • 10.20 – 11.05:

  Gutter som tapere, Kristoffer Chelsom Vogt 

 • 11.05 – 11.20:

  Pause

 • 11.20–12.05:

  Hvordan få unge gutter til å søke hjelp, Per Arthur Øyjord Andersen   

 • 12.05 – 13.00:

  Lunsj

 • 13.00 – 14.00:

  Hvordan kan media bidra til å forebygge selvmord? Erfaringer etter serien NRK- «Rådebank», Linn-Jeanethe Kyed

 • 14.00 – 14.20:

  Pause

 • 14.20 - 14.40:

  Presentasjon av Espen, Sebastian og Jon, som også skal være med i debatten:

  Espen Sondre Nordheim, student/overlevende etter selvmord

  Jon Schulz, LEVE / Pappanettverket

  Sebastian Slotte, avdelingsleder i Utekontakten i Bergen

 • 14.40 – 16.00:

  Paneldebatt med tema: Kommer vi til kort med dagens hjelpetiltak til unge gutter? Kim, Per Arthur, Sebastian, Jon, Espen, Linn-Jeanethe og Kristoffer

  Ledet av konferansier Siren.

 • 16.00 – 16.15:

  Avslutning ved konferansier Siren Henschien

Konferansen arrangeres av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging (RVTS Vest).