Leirbålet

Leirbålet er ein metode som Per Isdal og hans kollegaer i alternativ til vold har utvikla, og den er godt beskrive i boka «smittet av vold» som kom ut i 2017.

Isdal bruker metaforen om eit leirbål som ein stad å dele med kvarandre, og avreagere, på. Han har satt saman tilnærmingar frå traumeterapi og emosjonsfokusert terapi og har laga ein metode som allereie er mykje brukt ein del stader, særleg der ein møter mykje menneskelig smerte gjennom yrke eller frivillig arbeid.

May Irene Wergeland forteller om metoden “leirbålet”.

©2023. RVTS Vest