Etter pandemien

Etter pandemien er for ledere og hjelpere som opplever stress, burnout og fatigue på sin arbeidsplass. 

En hjelp til hjelperen, etter koronapandemi.

©2023. RVTS Vest