Åse Lundegaard Mattson

Åse_stortportrett

Telefon:

91 10 69 31 / 55 97 26 10

Email:

ase.lundegaard.mattson@helse-bergen.no

Åse Lundegaard Mattson

Psykolog

Eg er utdanna psykolog, og har bachelorgrad i japansk språk og kultur.

Eg har jobba som psykolog i kommunen, og i spesialisthelsetenesta, og har førelest på både universitet og høgskule. Eg har forska på sjølvmord, sjølvskading og stress tidleg i livet.

Eg er oppteken av førebyggande arbeid, og særleg korleis gode relasjonar kan vere ein beskyttande faktor mot psykiske lidingar og sjølvmord. Eg har òg fokus på kronisk suicidalitet og sjølvskading, samt arbeid med etterverknader av relasjonelle traume.

Brenn for: Å bruke psykologisk kunnskap for å førebygge utvikling av ulike psykiske vanskar.