Samling om kulturperspektivet for basisveiledere i ICDP

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Vi inviterer til Samling om kulturperspektivet for basisveiledere i ICDP Sted: RVTS Vest, Ulriksdal helsepark, Ulriksdal 2 (Bergen) Målgruppe: Basisveiledere i ICDP Tema for dagene: • Kultur, verdier, holdninger • Kultursensitivitet […]

TEMADAGEN ER FULLBOOKA! 09.02.16: Temadag om flyktningar i Sandnes

Thon Hotell Sandnes Roald Amundsens gate 115,Sandnes,Norge

Denne temadagen er fullbooka. Tema: Arbeid med flyktninger og asylsøkere i 2016: Hvordan skal vi møte dem? Foto: Freedom House under CC-lisens. Forelesar Marie-Christine Merametdjian, RVTS vest, Fagteam flyktninghelse og […]

12.02.16: Kriseteamarbeid med flyktningar

Skei Hotel Skei i Jølster, 6841 Norge,Postboks 23,Norway

  MERK: Påbyggingsdagen er gratis. Dersom du melder deg på, men likevel ikkje har høve til å komme – er det viktig at du gir beskjed om dette ved påmeldingsfristen. Ved manglande oppmøte vil det bli sendt gebyr på 500,-. Elektronisk påmelding   Les om temadagen 

18.02.16: Fagdag om vold

Stavanger Forum Gunnar Warebergsgate 13,Stavanger,Norge

Fylkesmannen i Rogaland inviterer i samarbeid med RVTS Vest og Bufdir, til fagdag for kommunale ledere. Vold utgjør en stor utfordring for både ansatte og brukere av tjenester i kommunene. […]

FULLT! 10.-11.03.16: Førstehjelp ved sjølvmordsfare (VIVAT)

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Les om kurset på Vivatselvmordsforebygging sine nettsider. Praktisk informasjon om påmelding: Helse Bergen har gått over til ei løysing som krev at ein betalar ved påmelding (online betalingsløysing). Elektronisk påmeldingsskjema Pris: […]

NOK2000

20.-21.04.16: Nettverkssamling sinnemestring

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Sjå vedlagt program og meld deg på. Målgruppe: Nettverk for sinnemestring. Dvs dei som allereie har tatt Brøset sin sinnemestringsutdanning. Elektronisk påmelding

21.04.16: Fagdag om flyktninghelse

Bergen kommune, Fylkeslegen og RVTS Vest inviterer til konferanse om flyktninghelse. Les meir og meld deg på via Bergen kommune sine nettsider.

22.04.16: Fagdag om flyktninghelse

Bergen kommune, Fylkeslegen og RVTS Vest inviterer til konferanse om flyktninghelse. Les meir og meld deg på via Bergen kommune sine nettsider.