26.05.16: Smerter og kultur

I samarbeid med Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, arrangerer vi seminaret "Smerter og kultur". Dato 26. mai Kl: 08.00 -16.15 Stad Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland universitetssykehus, Haukelandparken. Pris 400 NOK Påmeldingsfrist 13. mai 2016 Påmeldingsskjema Elektronisk påmelding  

NOK400

26. – 27.05.16: Førstehjelp ved sjølvmordsfare

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Les om kurset på Vivatselvmordsforebygging sine nettsider. Påmeldingsskjema Betalingsmetode: Kredittkort Pris 2000,- Påmeldingsfrist 1. februar 2017 Førstehjelp ved selvmordsfare Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverr­faglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker.Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og […]

2000NOK

13.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær som utøver valden.   Målgruppe: Tilsette i sjukeheim og heimetenester Påmeldingsfrist: 1. juni Elektronisk påmelding Stad: Bikuben kurs og konferansesenter Fagdagen er utan avgift. Dersom du melder […]

14.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær som utøver valden. Målgruppe: Tilsette ved krisesenter Påmeldingsfrist: 1. juni Elektronisk påmelding Stad: Bikuben kurs og konferansesenter Fagdagen er utan avgift. Dersom du melder deg på, […]

25.10.16: Å stå utenfor “Inkluderende praksiser i skolen”

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

Å ikke oppleve seg som anerkjent og sosialt inkludert i klassen og skolemiljøet er en stor risikofaktor for elevers trivsel og psykiske helse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com Årsakene kan ofte være komplekse og på fagdagen settes det fokus på noen utfordringer i dagens skolehverdag og på hva som kan fremme inkluderende praksis i skolen. Sårbarhet for ekskludering […]

31.10.16: Medisinering ved PTSD og komplekse traumelidelser

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Pasienter med PTSD og komplekse traumelidelser sliter ofte med symptomer som springer ut fra traumatisk dysregulering av stress-aktiveringssystemet, og manglende affektintegrasjon og -toleranse.

Gratis