28.04.16: Forebyggingsforum 2016

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

  Stadig oftare kan vi lese om sjølvskading og sjølvmord i sosiale media. Tradisjonelle media har Vær Varsom- plakaten som rettesnor når dei skriv om sjølvmord. Omtale av sjølvmord og sjølvskading kan vere utfordrande i alle typar media. Både sosiale- og tradisjonelle media kan ha ei viktig sjølvmordsførebyggande rolle. Vi ønsker å setje søkelys på desse […]

26.05.16: Smerter og kultur

I samarbeid med Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, arrangerer vi seminaret "Smerter og kultur". Dato 26. mai Kl: 08.00 -16.15 Stad Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland universitetssykehus, Haukelandparken. Pris 400 NOK Påmeldingsfrist 13. mai 2016 Påmeldingsskjema Elektronisk påmelding  

NOK400

26. – 27.05.16: Førstehjelp ved sjølvmordsfare

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Les om kurset på Vivatselvmordsforebygging sine nettsider. Påmeldingsskjema Betalingsmetode: Kredittkort Pris 2000,- Påmeldingsfrist 1. februar 2017 Førstehjelp ved selvmordsfare Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverr­faglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker.Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og […]

2000NOK

13.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær som utøver valden.   Målgruppe: Tilsette i sjukeheim og heimetenester Påmeldingsfrist: 1. juni Elektronisk påmelding Stad: Bikuben kurs og konferansesenter Fagdagen er utan avgift. Dersom du melder […]

14.06.16: Vald mot eldre

Vald og overgrep mot eldre skjer i den eldre sin eigen heim, hos slektningar, på sjukehus og institusjonar. Det kan vere ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær som utøver valden. Målgruppe: Tilsette ved krisesenter Påmeldingsfrist: 1. juni Elektronisk påmelding Stad: Bikuben kurs og konferansesenter Fagdagen er utan avgift. Dersom du melder deg på, […]

25.10.16: Å stå utenfor “Inkluderende praksiser i skolen”

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

Å ikke oppleve seg som anerkjent og sosialt inkludert i klassen og skolemiljøet er en stor risikofaktor for elevers trivsel og psykiske helse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com Årsakene kan ofte være komplekse og på fagdagen settes det fokus på noen utfordringer i dagens skolehverdag og på hva som kan fremme inkluderende praksis i skolen. Sårbarhet for ekskludering […]