25.10.16: Å stå utenfor “Inkluderende praksiser i skolen”

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

Å ikke oppleve seg som anerkjent og sosialt inkludert i klassen og skolemiljøet er en stor risikofaktor for elevers trivsel og psykiske helse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com Årsakene kan ofte være komplekse og på fagdagen settes det fokus på noen utfordringer i dagens skolehverdag og på hva som kan fremme inkluderende praksis i skolen. Sårbarhet for ekskludering […]

31.10.16: Medisinering ved PTSD og komplekse traumelidelser

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Pasienter med PTSD og komplekse traumelidelser sliter ofte med symptomer som springer ut fra traumatisk dysregulering av stress-aktiveringssystemet, og manglende affektintegrasjon og -toleranse.

Gratis