TEMADAGEN ER FULLBOOKA! 09.02.16: Temadag om flyktningar i Sandnes

Thon Hotell Sandnes Roald Amundsens gate 115,Sandnes,Norge

Denne temadagen er fullbooka. Tema: Arbeid med flyktninger og asylsøkere i 2016: Hvordan skal vi møte dem? Foto: Freedom House under CC-lisens. Forelesar Marie-Christine Merametdjian, RVTS vest, Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon Ho har 20 år erfaring i flyktningfeltet, underviser og rettleier i heile region vest, og arbeider deltid klinisk med pasientar med flyktningbakgrunn på ein […]

12.02.16: Kriseteamarbeid med flyktningar

Skei Hotel Skei i Jølster, 6841 Norge,Postboks 23,Norway

  MERK: Påbyggingsdagen er gratis. Dersom du melder deg på, men likevel ikkje har høve til å komme – er det viktig at du gir beskjed om dette ved påmeldingsfristen. Ved manglande oppmøte vil det bli sendt gebyr på 500,-. Elektronisk påmelding   Les om temadagen 

21.11.16: Temadag: Et liv i eksil: Somalia- folk, historie, kulturell gevinst og utfordringer

Vitalitetssenteret Wolffs gate 12 ,Bergen,Norge

Last ned invitasjon og meld deg på! Påmeldingsfrist: 14. november Elektronisk påmeldingsskjema   Viktig: Temadagen er gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikkje kan komme, gje beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikkje gir beskjed vil du bli belasta med eit gebyr på 500,-

Gratis

FULLT! 05.04.17: Temadag om flyktningar i Sandnes

Thon Hotell Sandnes Roald Amundsens gate 115,Sandnes,Norge

TEMADAGEN ER FULLTEGNET. Tema: Kultursensitiv praksis i inkluderingstiltak: Erfaring fra samtaler med mindreårige asylsøkere/flyktninger om seksuell helse Foreleser: Helsesøster og høgskolelektor Agnes C. W. Giertsen Agnes C. W. Giertsen har […]

Gratis

AVLYST! 30.08.17: Temadag om flyktningar

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2,Norge

Påmelding: Temadagen er dessverre avlyst p.g.a sykdom.   Frist: 23. august (eller når arrangementet er fullt) Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2 Viktig: Temadagen er gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belastet med et […]

Gratis

FULLT! 12.09.17: Påfyllsdag for kriseteam i Rogaland

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2,Norge

Illustrasjonsfoto: Pixabay RVTS Vest og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til påfyllsdag for kriseteama i Rogaland. Tema er "Barn og unge i krise". For detaljert innhald, sjå vedlagt invitasjon. Invitasjon i PDF   Kurset er dessverre fullteikna.  

Gratis

06.04.18: AFGHANSK UNGDOM: BAKGRUNN, ERFARINGER, HÅP

bikuben Jonas Lies Vei 69,Bergen

6. april arrangerer vi temadagen “Afghansk ungdom: Bakgrunn, erfaringer, håp”. Vi har invitert Arne Strand, som er seniorforskar ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) til å førelese. Han har arbeidd i og med Afghanistan sidan 1998, først i leiarposisjonar i norske NGOar, seinare som forskar på migrasjon, bistandskoordinering og fredsbygging. Han har også delteke i ei rekkje […]

Gratis