TEMADAGEN ER FULLBOOKA! 09.02.16: Temadag om flyktningar i Sandnes

Thon Hotell Sandnes Roald Amundsens gate 115,Sandnes

Denne temadagen er fullbooka. Tema: Arbeid med flyktninger og asylsøkere i 2016: Hvordan skal vi møte dem? Foto: Freedom House under CC-lisens. Forelesar Marie-Christine Merametdjian, RVTS vest, Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon Ho har 20 år erfaring i flyktningfeltet, underviser og rettleier i heile region vest, og arbeider deltid klinisk med pasientar med flyktningbakgrunn på ein […]

12.02.16: Kriseteamarbeid med flyktningar

Skei Hotel Skei i Jølster, 6841 Norge,Postboks 23

  MERK: Påbyggingsdagen er gratis. Dersom du melder deg på, men likevel ikkje har høve til å komme – er det viktig at du gir beskjed om dette ved påmeldingsfristen. Ved manglande oppmøte vil det bli sendt gebyr på 500,-. Elektronisk påmelding   Les om temadagen 

FULLT! 05.04.17: Temadag om flyktningar i Sandnes

Thon Hotell Sandnes Roald Amundsens gate 115,Sandnes

TEMADAGEN ER FULLTEGNET. Tema: Kultursensitiv praksis i inkluderingstiltak: Erfaring fra samtaler med mindreårige asylsøkere/flyktninger om seksuell helse Foreleser: Helsesøster og høgskolelektor Agnes C. W. Giertsen Agnes C. W. Giertsen har lang erfaring med samtaler med ungdom og minoritetsungdom om vanskelige temaer, og vil på denne temadagen dele sine erfaringer og invitere til utveksling/diskusjon rundt samtaler […]

Gratis

AVLYST! 30.08.17: Temadag om flyktningar

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2

Påmelding: Temadagen er dessverre avlyst p.g.a sykdom.   Frist: 23. august (eller når arrangementet er fullt) Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2 Viktig: Temadagen er gratis. Dersom du har meldt […]

Gratis

FULLT! 12.09.17: Påfyllsdag for kriseteam i Rogaland

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2

Illustrasjonsfoto: Pixabay RVTS Vest og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til påfyllsdag for kriseteama i Rogaland. Tema er "Barn og unge i krise". For detaljert innhald, sjå vedlagt invitasjon. Invitasjon i […]

Gratis

06.04.18: AFGHANSK UNGDOM: BAKGRUNN, ERFARINGER, HÅP

bikuben Jonas Lies Vei 69,Bergen

6. april arrangerer vi temadagen “Afghansk ungdom: Bakgrunn, erfaringer, håp”. Vi har invitert Arne Strand, som er seniorforskar ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) til å førelese. Han har arbeidd i og […]

Gratis