Fyrtårnsamling

Sandviken sjukehus Sandviksleitet 1,Bergen

Samling for dei første kulla av "Videreutdanning om vold og traumatisk stress - tverrfaglig forståelse og tiltak"

23.10.14: Nettverk for psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer i Rogaland

Park Inn Lagaardsveien 61,Stavanger,Stavanger

Målgruppe: Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som følger opp kriserammede. Anbefalt 2 fra hvert kriseteam/familievernkontor/kirke. For eksempel leder og én annen sentral person. PROGRAM: 10.00-10.30: Velkommen v/ Ellen Aarre, rådgiver hos Fylkesmannen og Venke A. Johansen, RVTS Vest 10.30-11.30: Psykososial oppfølging etter Drap i Forsand. Hvordan jobbet kommunen og det psykososiale kriseteamet i tiden etter […]

05.02.15: Nettverk om psykososial oppfølging i Rogaland

Park Inn Lagaardsveien 61,Stavanger,Stavanger

Påmeldingsskjema Målgruppe: Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som følger opp kriserammede. Anbefalt 2 fra hvert kriseteam/familievernkontor/kirke. For eksempel leder og én annen sentral person. Program 10.00-10.15: Velkommen 10.15 Orientering om revisjon av Veileder for psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer v/ Venke A. Johansen, RVTS Vest 11.00 Pause 11.15 Hvordan følge opp etterlatte etter selvmord? […]

Gratis

20.10.15: Nettverk for psykososial oppfølging

Park Inn Lagaardsveien 61,Stavanger,Stavanger

Sjå vedlagd invitasjon under. Målgruppe Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som følger opp kriserammede. Anbefalt 2 fra hvert kriseteam/familievernkontor/kirke. For eksempel leder og én annen sentral person. Program 10.00-10.15: Velkommen v/ Ellen Aarre, Fylkesmannen i Rogaland 10.15: Hvordan tar vi vare på oss selv og hverandre i kriseteamet? v/Kriseteamet Tysvær kommune 11.00: Pause 11.15: Forståelse for […]

20.-21.04.16: Nettverkssamling sinnemestring

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen

Sjå vedlagt program og meld deg på. Målgruppe: Nettverk for sinnemestring. Dvs dei som allereie har tatt Brøset sin sinnemestringsutdanning. Elektronisk påmelding