Fyrtårnsamling

Sandviken sjukehus Sandviksleitet 1,Bergen,Norge

Samling for dei første kulla av "Videreutdanning om vold og traumatisk stress - tverrfaglig forståelse og tiltak"

30.01.14: Nettverk for psykososial oppfølging ­etter kriser og katastrofer i Rogaland

Statens hus (Stavanger) Lagårdsveien 44,Stavanger,Norge

Målgruppe Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som ­følger opp kriseramma. Anbefalt 2 frå kvart kriseteam/familievernkontor/kirke. Til dømes leiar og éin annan sentral person.   Program 10.00-10.30: Velkommen v/ Fylkeslege Pål Iden og Venke A. Johansen, RVTS Vest 10.30-11.45: Leing av kriseteam, ansvar og funksjon v/Venke A. Johansen. Venke deltek no i revisjonen av "veileder for […]

05.02.15: Nettverk om psykososial oppfølging i Rogaland

Park Inn Lagaardsveien 61,Stavanger,Stavanger,Norge

Påmeldingsskjema Målgruppe: Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som følger opp kriserammede. Anbefalt 2 fra hvert kriseteam/familievernkontor/kirke. For eksempel leder og én annen sentral person. Program 10.00-10.15: Velkommen 10.15 Orientering om […]

Gratis

20.10.15: Nettverk for psykososial oppfølging

Park Inn Lagaardsveien 61,Stavanger,Stavanger,Norge

Sjå vedlagd invitasjon under. Målgruppe Kommunale kriseteam, familievernkontor og andre som følger opp kriserammede. Anbefalt 2 fra hvert kriseteam/familievernkontor/kirke. For eksempel leder og én annen sentral person. Program 10.00-10.15: Velkommen v/ […]

20.-21.04.16: Nettverkssamling sinnemestring

RVTS Vest kurslokaler (1. etg) Ulriksdal 2,Bergen,Norge

Sjå vedlagt program og meld deg på. Målgruppe: Nettverk for sinnemestring. Dvs dei som allereie har tatt Brøset sin sinnemestringsutdanning. Elektronisk påmelding