25.11.15: Bekjempelse av vold mot kvinner

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

“Bekjempelse av vold mot kvinner” vert arrangert på Scandic Bergen City 25. november klokka 09:00 til 15:45. Konferansen vert arrangert i samband med FN sin internasjonale dag for bekjempelse av vald mot kvinner 25. november. Arrangørar: LO, Fagforbundet, FO, LO Stat, Norsk Folkehjelp og Kirkens bymisjon-EMPO Sjå vedlagt invitasjon

02.12.15: Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

Kompetansenettverk vest om tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn arrangerar ein tverrfagleg konferanse med fokus på tannhelsetenesta si avdekking av omsorgssvikt. Påmelding skjer på Tannhelse Rogaland sine nettsider. Velkommen!

03.12.15: Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys

Stavanger Forum Gunnar Warebergsgate 13,Stavanger,Norge

Kompetansenettverk vest om tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn arrangerar ein tverrfagleg konferanse med fokus på tannhelsetenesta si avdekking av omsorgssvikt. Påmelding skjer på Tannhelse Rogaland sine nettsider. Velkommen!

28.04.16: Forebyggingsforum 2016

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

  Stadig oftare kan vi lese om sjølvskading og sjølvmord i sosiale media. Tradisjonelle media har Vær Varsom- plakaten som rettesnor når dei skriv om sjølvmord. Omtale av sjølvmord og […]

31.05.17: Forebyggingsforum 2017

Radisson Blu Hotel (Bryggen) Bryggen 5,Bergen,Norge

I samarbeid med RKBU Vest arrangerer vi Forebyggingsforum med tema Barn og unges bruk av sosiale media. #selvmord. https://www.youtube.com/watch?v=WyWO_FkA_P0 Last ned invitasjon i PDF: Forebyggingsforum 2017_Invitasjon Program Viktig: Forebyggingsforumet er gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikkje kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikkje gir beskjed vil du bli […]

06.02.20: Det vi ikke snakker om – LEVE dagskonferanse

Radisson Blu Hotel (Bryggen) Bryggen 5,Bergen,Norge

Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert grunnet kulturelle og religiøse forestillinger. Mange selvmordsnære er redde for å fortelle om selvmordstanker. De kan være bekymret for å bli møtt med fordømmelse og kollektiv skam. Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner seg i et nytt […]

NOK300