03.-05.06.15: Konferanse: Traumer og psykose

"Den 3. – 5. juni 2015 planlegges det en stor internasjonal konferanse i Kristiansand med fokus på dissosiasjon og psykose. Historisk sett har fagfeltene som jobber med traumer og dissosiative tilstander og psykose jobbet uavhengig av hverandre, til tross for at man finner mange overlappende symptomer mellom de to tilstandene. Ved Sørlandet Sykehus jobber man […]

21.-25.09.15: Kurslederkurs-Førstehjelp ved sjølvmordsfare

Kva med å bli kursleiar for kurset Førstehjelp ved sjølvmordsfare? Førstehjelp ved sjølvmordsfare er eit kurs over to dagar som rettar seg mot alle som i sitt virke møter sjølvmordsnære mennesker. Deltakarane lærer å tolke faresignal og gripe inn i tilfelle akutt sjølvmordsfare. Kurset er brukt i Noreg sidan 1998 og har hatt meir enn […]

22. – 23.10.15: Videreutdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi

RVTS Midt inviterer deg til å utvide dine terapeutiske ferdigheter og kunnskap innen traumefeltet. Forskning viser at traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor. Les meir og meld deg på via RVTS Midt sine nettsider.

25.10.15: Tema: Se hverandre – kast maska!

Grand Selskapslokaler Nedre Ole Bulls plass 1,Bergen

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, vert det arrangert eit gratis arrangement på Grand Selskapslokaler i Bergen, som heiter "Se hverandre - kast maska - alle har en psykisk helse" "Årets tema handler om å se vår egen verdi – at vi er gode akkurat som vi er. I dagens samfunn møtes vi alle av […]

25.11.15: Bekjempelse av vold mot kvinner

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

“Bekjempelse av vold mot kvinner” vert arrangert på Scandic Bergen City 25. november klokka 09:00 til 15:45. Konferansen vert arrangert i samband med FN sin internasjonale dag for bekjempelse av vald mot kvinner 25. november. Arrangørar: LO, Fagforbundet, FO, LO Stat, Norsk Folkehjelp og Kirkens bymisjon-EMPO Sjå vedlagt invitasjon