03.-05.06.15: Konferanse: Traumer og psykose

"Den 3. – 5. juni 2015 planlegges det en stor internasjonal konferanse i Kristiansand med fokus på dissosiasjon og psykose. Historisk sett har fagfeltene som jobber med traumer og dissosiative tilstander og psykose jobbet uavhengig av hverandre, til tross for at man finner mange overlappende symptomer mellom de to tilstandene. Ved Sørlandet Sykehus jobber man […]

25.10.15: Tema: Se hverandre – kast maska!

Grand Selskapslokaler Nedre Ole Bulls plass 1,Bergen

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, vert det arrangert eit gratis arrangement på Grand Selskapslokaler i Bergen, som heiter "Se hverandre - kast maska - alle har en psykisk helse" […]

25.11.15: Bekjempelse av vold mot kvinner

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Norge

“Bekjempelse av vold mot kvinner” vert arrangert på Scandic Bergen City 25. november klokka 09:00 til 15:45. Konferansen vert arrangert i samband med FN sin internasjonale dag for bekjempelse av vald mot kvinner 25. november. Arrangørar: LO, Fagforbundet, FO, LO Stat, Norsk Folkehjelp og Kirkens bymisjon-EMPO Sjå vedlagt invitasjon